Learn a Jamaican Proverb – Ef fish deh…

VIDEO: Learn A Jamaican Proverb – Ef fish deh a river bottom an tell yu seh.. See more Jamaican proverbs https://goo.gl/q1Q6hF #patois #jamaica #proverbs